Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Monitoring projektových záměrů OP VaVpI

Ve dnech od 18. 2. 2008 do 3. 3. 2008 probíhal monitoring projektových záměrů potenciálních předkladatelů projektů do OP VaVpI, jehož cílem bylo mimo jiné také zmapovat očekávaný zájem o podávání projektů do OP VaVpI.

Ve dnech od 18. 2. do 3. 3. 2008 probíhal monitoring projektových záměrů potenciálních předkladatelů projektů do OP VaVpI. Cílem monitoringu bylo zmapovat očekávaný zájem o podávání projektů do OP VaVpI, zjistit informace o věcném zaměření a připravenosti projektových záměrů, odhadnout očekávané požadavky projektových záměrů v prvních fázích implementace a následně se na ně připravit  a navrhnout různé způsoby pomoci žadatelům při příprávě jejich projektů. Monitoring v žádném případě neznamenal rozhodnutí o tom, které projekty budou z OP VaVpI podpořeny.

Řídícímu orgánu se během monitoringu projektových záměrů podařilo sesbírat informace o celkem 173 projektových záměrech, z toho náklady 49 projektů překračují hranici 25 mil. Eur. Tato část projektových záměrů byla ve dnech 5. 3. a 6. 3. analyzována z hlediska relevance projektového záměru ke zvolené prioritní ose, jeho připravenosti, vnitřní logiky a provázanosti a synergie s jinými projektovými záměry. Posouzení zbývajících projektových záměrů bude probíhat do poloviny dubna 2008.

Podrobnější informace o rámcových výsledcích byly představeny pracovní skupině Strategie a Absorpční kapacita dne 13. 3. 2008. Po projednání rámcových výsledků v pracovních skupinách budou na webových stránkách zveřejněny další informace a dále představeny nejčastější problémy identifikované při posuzování. Na základě výsledků posouzení všech projektových záměrů připraví Řídící orgán sérií informačních školení , jejichž cílem bude seznámení žadatelů s požadavky Řídícího orgánu na projekty strukturálních fondů, vysvětlení specifických požadavků vyplývajících ze zaměření OP VaVpI a jeho prioritních os a předávání dalších nezbytných informací.

14.3.2008 9:03:51 - aktualizováno 28.1.2009 9:01:41 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load