Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Pro žadatele a příjemce

V této části naleznete veškeré informace k právě vyhlášeným výzvám v rámci OP VaVpI, užitečné informace k probíhajícím, ale také k plánovaným seminářům a dále se zde můžete přihlásit do aplikací Benefit7 a ESOP. Jistě zde také uvítáte sekci často kladených otázek a odpovědí i možnost registrace pro zasílání informací k OP VaVpI do Vaší emailové schránky.

Výzvy v OP VaVpI

Konference, semináře a workshopy

Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Ostatní dokumenty OP VaVpI

Benefit7 - webová žádost

Webová žádost Benefit7 je určena pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2007 až 2013. Vstup do aplikace

ESOP - přístup do elektronického systému

V této sekci je možné přihlásit se do elektronického systému operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - ESOP. Vstup do aplikace

Často kladené otázky a odpovědi (FAQ)

V této sekci jsou pro Vás připraveny nejčastěji kladené dotazy k běžným i velkým projektům.

Publicita OP VaVpI

V této části jsou k dispozici loga Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále zde naleznete Manuál logotypu a v budoucnu zde bude také Manuál vizuální identity.

Seznam příjemců v rámci OP VaVpI

V této části naleznete aktuální seznam příjemců v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jakmile budou vydána první rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Zasílání informací – registrace

V této části popisujeme službu rozesílání emailů s aktuálními informacemi k Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace a čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load