Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Dotazy ze semináře pro žadatele v rámci PO 3, OP VaVpI - 21. 4. 2010

Níže jsou zveřejněny dotazy, které byly vzneseny na semináři pro žadatele, který se uskutečnil dne 21. 4. 2010 v Ostravě. Tento seminář se týkal Výzvy číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, prioritní osa 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

26.4.2010 10:04:10 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load