Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Často kladené otázky a odpovědi - prioritní osa 4

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy týkající se Výzvy číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a Výzvy číslo 2.4 - Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Často kladené otázky a odpovědi k PO 4 - Výzva č. 2.4

V tomto článku naleznete nejčastější dotazy a odpovědi vztahující se k Výzvě č. 2.4.-  Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, prioritní osa 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

27.7.2011 12:07:02 - aktualizováno 27.1.2012 10:01:04 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Často kladené otázky a odpovědi k PO 4 - 4.část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy vztahující se k prioritní ose 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, které byly zaslány na emailovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

1.6.2010 9:06:25 - aktualizováno 22.6.2010 1:06:34 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Často kladené otázky a odpovědi k PO 4 - 3.část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy vztahující se k prioritní ose 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, které byly zaslány na emailovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

2.3.2010 10:03:34 - aktualizováno 11.3.2010 9:03:03 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Často kladené otázky a odpovědi k PO 4 - 2. část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy vztahující se k prioritní ose 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, které byly zaslány na emailovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

26.1.2010 2:01:19 - aktualizováno 28.1.2010 9:01:33 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Často kladené otázky a odpovědi k PO 4 - 1. část

V této části naleznete nejčastěji kladené dotazy vztahující se k prioritní ose 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, které byly zaslány na emailovou adresu opvyzkum@msmt.cz a které byly zodpovězeny ze strany Řídicího orgánu v posledních týdnech.

19.11.2009 3:11:20 - aktualizováno 26.1.2010 2:01:22 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Dotazy ze semináře v rámci PO 4, OP VaVpI - 26. 10. 2009

Níže jsou zveřejněny dotazy, které byly vzneseny na semináři pro žadatele, který se uskutečnil dne 26. 10. 2009 v Praze. Tento seminář se týkal Výzvy číslo 1.4 -Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, prioritní osa 4, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

5.11.2009 11:11:19 - aktualizováno 24.11.2009 8:11:05 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 

Často kladené otázky a odpovědi ke způsobu zajištění 15% spolufinancování v rámci PO 4, OP VaVpI

V této části naleznete odpovědi na dotazy, které byly vzneseny kvestory vysokých škol na ŘO OP VaVpI poté, co byli dne 10. 9. 2009 na setkání kvestorů se zástupci MŠMT seznámeni se způsobem zajištění 15% spolufinancování projektů předkládaných v rámci PO 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.

6.10.2009 1:10:06 | přečteno 0x | supervisor | Celý článek
 
1
20.11.2009 11:11:30 | přečteno 0x | katerina.mihalikova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load