Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Konference, semináře a workshopy

V této sekci naleznete veškeré informace týkající se seminářů, workshopů a konferencí, které se vztahují k Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).