Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Konference, semináře a workshopy

V této sekci naleznete veškeré informace týkající se seminářů, workshopů a konferencí, které se vztahují k Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

10. 7. 2013 - Seminář pro žadatele k Výzvě č. 5.3 v rámci PO 3, OP VaVpI - ZRUŠENO

Seminář pro žadatele Výzvy č. 5. 3 - Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory, PO 3, OP VaVpI, plánovaný