Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

12. 1. 2011 - Seminář k vyhlášené Výzvě č. 3.3 v rámci PO 3, OP VaVpI

Dne 12. 1. 2011 se v Praze uskutečnil poslední z řady  seminářů k vyhlášené Výzvě číslo 3.3 - Centra transferu technologií, v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Příjem projektových žádostí do této výzvy byl ukončen dne 28. 1. 2011.

Text Výzvy č. 3.3 - Centra transferu technologií, PO 3, OP VaVpI, naleznete zde: Výzva číslo 3.3 – Centra transferu technologií, PO 3, OP VaVpI

Aktualizace k PO 3 - přílohy 6e a 14b a Příručku pro žadatele OP VaVpI PO 3  naleznete zde:  Aktualizace příloh v rámci PO 3

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.1

Prezentací vás provedli odborníci z odboru řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Zaměření závěrečného semináře k výzvě 3.3 mělo praktický charakter a dostatek prostoru byl ponechán pro dotazy žadatelů. 

Program semináře bude měl následující strukturu:

1. Základní informace k vyhlášené Výzvě číslo 3.3

2. Upřesnění náležitostí povinných příloh Výzvy číslo 3.3

3. Způsobilé výdaje v rámci Výzvy číslo 3.3

4. Monitorovací indikátory v rámci Výzvy číslo 3.3

5. Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci PO 3

6. Aplikace Benefit

7. Předkládání projektové žádosti

8. Závěr a dotazy

Termín a místo semináře
Datum Čas Místo Volná kapacita
12/1/2011 14:00 - 17:00 Budova Corso, Křižíkova 34/148, Praha - Karlín NE
 

Zde je k dispozici prezentace k semináři:

ikona souboru110112_Prezentace_Seminar pro zadatele PO 3.pdf

22.12.2010 9:12:16 - aktualizováno 15.2.2012 9:02:14 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load