Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

14. 12. 2011 - Seminář pro žadatele k Výzvě č. 2.4 v rámci PO 4, OP VaVpI

Ve středu 14. 12. 2011 se konal seminář pro žadatele k Výzvě č. 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, PO 4, OP VaVpI.

Text Výzvy č. 2.4 naleznete zde: odkaz

Datum a místo konání

14. 12. 2011 (10:00 – 13:00)
Konferenční sál, 4. patro, budova CORSO II A, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín

Struktura semináře

  1. Úvod - aktuální informace k výzvě
  2. Webová aplikace Benefit7
  3. Předkládání projektové žádosti (se zaměřením na nejčastější chyby v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti)
  4. Další témata dle zaměření tématických okruhů dotazů účastníků (způsobilé výdaje, stavební aspekty, monitorovací indikátory, pravidla pro výběr dodavatelů, náležitosti povinných příloh Výzvy)

Zaměření tohoto semináře bylo více praktické a byl ponechán dostatek prostoru pro diskusi a dotazy žadatelů.

Registrace probíhala do pátku 9. 12. 2011.

Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte prosím Michaelu Čejkovou na adrese: michaela.cejkova@msmt.cz.

Prezentace ze semináře: ikona souboru111214_Prezentace_Seminar pro zadatele PO 4.pdf

2.12.2011 10:12:52 - aktualizováno 10.2.2012 11:02:40 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load