Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

15. 11. 2010 Plzeň - Seminář k vyhlášené Výzvě č. 3.3 v rámci PO 3, OP VaVpI

Dne 15. 11. 2010 se v Plzni uskutečnil další seminář k vyhlášené Výzvě číslo 3.3 - Centra transferu technologií, v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Text Výzvy č. 3.3 - Centra transferu technologií, PO 3, OP VaVpI, naleznete zde: Výzva číslo 3.3 – Centra transferu technologií, PO 3, OP VaVpI

Prezentacemi na níže uvedená témata vás provedli odborníci z odboru řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Program semináře měl následující strukturu:

1. Základní informace k vyhlášené Výzvě číslo 3.3

2. Výběrová kritéria v rámci Výzvy číslo 3.3

3. Způsobilé výdaje v rámci Výzvy číslo 3.3

4. Monitorovací indikátory v rámci Výzvy číslo 3.3

5. Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci PO 3

6. Předkládání projektové žádosti

7. Závěr a dotazy

Termín a místo semináře
Datum Čas Místo Volná kapacita
15/11/2010 10:00 - 13:00 Zastupitelský sál Krajského úřadu Plzeňského kraje, ul. Škroupova 18, Plzeň. Místnost č. 174 NE
 
 

Zde je k dispozici prezentace k semináři:

ikona souboru101115_Prezentace_Seminar pro zadatele PO 3.pdf

1.11.2010 4:11:28 - aktualizováno 24.1.2013 4:01:51 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load