Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

16. 7. 2009 - Seminář k vyhlášené Výzvě číslo 1.1 - Evropská centra excelence, OP VaVpI

16. 7. 2009 proběhl první seminář k vyhlášené Výzvě číslo 1.1 - Evropská centra excelence, v rámci prioritní osy 1, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Další semináře i k ostatním prioritním osám v rámci OP VaVpI budou následovat.

Prezentacemi na níže uvedená témata provázeli odborníci z odboru řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Program semináře měl následující strukturu:

1. Základní parametry Výzvy a Výběrová kritéria v rámci PO 1 

2. Finanční záležitosti projektu v rámci PO 1

3. Monitorovací indikátory v rámci PO 1

4. Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci PO 1

5. Proces podávání projektových žádostí (formální náležitosti, přílohy, nejčastější chyby)

6. Dotazy

Termín a místo semináře
Datum Čas Místo Poznámka
16/07/2009 14:00 - 17:00 Budova Corso, Křižíkova 34/148, Praha - Karlín pouze pro PO 1

Další semináře i k ostatním prioritním osám budou včas zveřeněny v sekci: Konference, semináře a workshopy.

Zde je k dispozici prezentace z uskutečněného semináře:

 ikona souboruPrezentace - Seminář pro žadatele - 16. 7. 2009.pdf (1,32 MB)

Dotazy z toho semináře naleznete v sekci: Dotazy ze semináře v rámci PO 1, OP VaVpI - 16. 7. 2009

15.6.2009 11:06:20 - aktualizováno 13.10.2009 2:10:19 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load