Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

22. 11. 2011, Praha - Seminář pro žadatele k Výzvě č. 4.3, PO 3, OP VaVpI

V úterý 22. 11. 2011 se uskutečnil seminář pro žadatele k Výzvě č. 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven v rámci PO 3, OP VaVpI.

Cílem této výzvy je zabezpečit dostupnost vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury pro odborné vědecké a oborové knihovny, efektivní využívání těchto zdrojů a infrastruktur a vytvořit podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.

Text Výzvy č. 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven, PO3, OP VaVpI, naleznete zde: odkaz

Zaměření tohoto semináře bylo více praktické a byl ponechán dostatek prostoru pro diskusi a dotazy žadatelů.

Struktura semináře:

  • Úvod - aktuální informace k výzvě
  • Webová aplikace Benefit7
  • Předkládání projektové žádosti (se zaměřením na nejčastější chyby v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti)
  • Další témata dle zaměření tématických okruhů dotazů účastníků (způsobilé výdaje, monitorovací indikátory, pravidla pro výběr dodavatelů, náležitostí povinných příloh Výzvy)
Termín a místo semináře
Datum Čas Místo Volná kapacita
22. 11. 2011 10:00 - 13:00 Budova Corso, Křižíkova 34/148, Praha - Karlín NE

Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se na seminář předem zaregistrovat. Vyplněné registrační formuláře prosím zasílejte na adresu michaela.cejkova@msmt.cz.

Zde je k dispozici prezentace ze semináře:

ikona souboru111122_Prezentace_Seminar pro zadatele PO 3.pdf

9.11.2011 1:11:33 - aktualizováno 10.2.2012 11:02:24 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load