Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

27. 9. 2011 - Seminář pro žadatele k Výzvě č. 4.3 v rámci PO 3, OP VaVpI

V úterý 27. 9. 2011 se uskutečnil první z řady seminářů pro žadatele k Výzvě č. 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven v rámci PO 3, OP VaVpI.

Cílem této výzvy je zabezpečit dostupnost vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury pro odborné vědecké a oborové knihovny, efektivní využívání těchto zdrojů a infrastruktur a vytvořit podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.

Hlavní podporované aktivity: pořízení elektronických informačních zdrojů, licencí a listinných zdrojů

Doplňkové podporované aktivity: pořízení HW, SW, sítí, vybavení knihoven a studoven nábytkem, bezpečnostními systémy, knihovnickými technologiemi, komunikační technikou, příp. rekonstrukce do úrovně ohlášení stavby

Plánovaná alokace na výzvu je 700 mil. Kč.

Minimální výše způsobilých výdajů 20 mil. Kč

Maximální výše způsobilých výdajů 200 mil. Kč

Text Výzvy č. 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven, PO3, OP VaVpI, naleznete zde: odkaz

Na semináři 27. 9. 2011 byly představeny základní informace o výzvě, pravidla způsobilosti výdajů, výběrová kritéria a monitorovací indikátory.

Prezentacemi provázeli odborníci z Odboru řízení a Odboru implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Termín a místo semináře
Datum Čas Místo Volná kapacita
27. 9. 2011 14:00 - 17:00 Budova Corso, Křižíkova 34/148, Praha - Karlín NE
 

Vzhledem k velkému zájmu o tento seminář plánujeme na čtvrtek 6. 10. 2011 další seminář se stejným programem: odkaz.

 Prezentace k semináři: ikona souboruPrezentace k semináři pro žadatele 27.9.2011.pdf

10.6.2011 3:06:45 - aktualizováno 10.2.2012 10:02:38 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load