Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

6. 10. 2011 - Seminář pro žadatele k Výzvě č. 4.3 v rámci PO 3, OP VaVpI

Ve čtvrtek 6. 10. 2011 se konal seminář pro žadatele k Výzvě č. 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven v rámci PO 3, OP VaVpI, jehož program byl shodný s programem semináře 27. 9. 2011.

Cílem této výzvy je zabezpečit dostupnost vědeckých informačních zdrojů a související infrastruktury pro odborné vědecké a oborové knihovny, efektivní využívání těchto zdrojů a infrastruktur a vytvořit podmínky pro produkování kvalitních vědeckovýzkumných výsledků.

Hlavní podporované aktivity: pořízení elektronických informačních zdrojů, licencí a listinných zdrojů

Doplňkové podporované aktivity: pořízení HW, SW, sítí, vybavení knihoven a studoven nábytkem, bezpečnostními systémy, knihovnickými technologiemi, komunikační technikou, příp. rekonstrukce do úrovně ohlášení stavby

Plánovaná alokace na výzvu je 700 mil. Kč.

Minimální výše způsobilých výdajů 20 mil. Kč

Maximální výše způsobilých výdajů 200 mil. Kč

Text Výzvy č. 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven, PO3, OP VaVpI, naleznete zde: odkaz

Na semináři 6. 10. 2011 byly představeny základní informace o výzvě, pravidla způsobilosti výdajů, výběrová kritéria a monitorovací indikátory.

Prezentacemi provázeli odborníci z Odboru řízení a Odboru implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Termín a místo semináře
Datum Čas Místo Volná kapacita
6. 10. 2011 13:00 - 16:00 MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 NE
 

Z důvodu velkého zájmu se seminář přesouvá do větších prostor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, budova C, místnost 081, Karmelitská 7, Praha 1. Datum konání semináře zůstává 6. 10. 2011, začátek semináře je plánován na 13:00.

Účast na semináři je pouze pro registrované. Pokud jste se na seminář přihlásili již minulých dnech a Vaše účast Vám byla potvrzena, není nutné hlásit se znovu.

  Prezentace k semináři: ikona souboruPrezentace k semináři pro žadatele 6. 10. 2011.pdf

Případné dotazy zasílejte prosím na e-mailovou adresu: opvyzkum@msmt.cz.
12.8.2011 1:08:54 - aktualizováno 10.2.2012 10:02:06 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load