Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

8. 9. 2010 - Seminář k vyhlášené Výzvě č. 3.3 v rámci PO 3, OP VaVpI

Dne 8. 9. 2010 se v Praze uskutečnil druhý seminář k vyhlášené Výzvě číslo 3.3 - Centra transferu technologií, v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

 

Text Výzvy č. 3.3 - Centra transferu technologií, PO 3, OP VaVpI, naleznete zde: Výzva číslo 3.3 – Centra transferu technologií, PO 3, OP VaVpI

Prezentacemi na níže uvedená témata vás provedli odborníci z odboru řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Program semináře měl následující strukturu:

1. Základní informace k vyhlášené Výzvě číslo 3.3

2. Výběrová kritéria v rámci Výzvy číslo 3.3

3. Způsobilé výdaje v rámci Výzvy číslo 3.3

4. Monitorovací indikátory v rámci Výzvy číslo 3.3

5. Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci PO 3

6. Předkládání projektové žádosti

7. Závěr a dotazy

Termín a místo semináře
Datum Čas Místo Volná kapacita
08/09/2010 14:00 - 17:00 Budova Corso, Křižíkova 34/148, Praha - Karlín NE
 

 

Zde je k dispozici prezentace k semináři:

ikona souboru100908_Prezentace_Seminář pro žadatele PO 3.pdf

Níže jsou zveřejněny dotazy ze semináře:

ikona souboruDotazy ze semináře 8.9.2010.pdf

25.8.2010 10:08:55 - aktualizováno 19.10.2010 11:10:50 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load