Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

9. 12. 2009 - Seminář k vyhlášené výzvě v rámci PO 4, OP VaVpI

Dne 9. 12. 2009 se v Olomouci uskutečnil již druhý seminář k vyhlášené Výzvě číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Ve středu, dne 9. 12. 2009 se v Regionálním centru Olomouc uskutečnil již druhý seminář k vyhlášené Výzvě číslo 1.4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Tento seminář byl pořádán ve spolupráci s Eurocentrem Olomouc.

Prezentacemi na níže uvedená témata provázeli odborníci z odboru řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Program semináře měl následující strukturu:

1. Obecné informace k PO 4 (zacílení výzvy, způsobilost žadatele, limity, hodnocení) 

2. Výběrová kritéria PO 4 - stavebně technické aspekty 

3. Výběrová kritéria PO 4 - věcná kvalita projektu 

4. Principy financování a způsobilé výdaje v rámci PO 4

5. Monitorovací indikátory v rámci PO 4

6. Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci PO 4

7. Závěr a dotazy

Termín a místo semináře
Datum Čas Místo Volná kapacita
09/12/2009 10:00 - 15:00

Regionální centrum Olomouc s.r.o., sál Centaurus,

Jeremenkova 40 B, Olomouc

NE

Zde je k dispozici prezentace ze semináře:

 ikona souboruPrezentace - Seminář pro žadatele PO 4 - 9. 12. 2009.pdf (1014,82 KB)

Fotografie z uskutečněného semináře pro žadatele, který proběhl 9. 12. 2009 v Olomouci:

16.10.2009 1:10:51 - aktualizováno 8.2.2010 9:02:54 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load