Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR

Technologické centrum AV ČR Vás zve na konferenci Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR organizovanou dne 30. března 2009 v Praze pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Rady pro výzkum a vývoj a České konference rektorů.

Cílem konference je setkání poskytovatelů podpory výzkumu a vývoje a zástupců institucí pracujících na přípravě a implementaci metodik vykazování skutečných přímých i nepřímých nákladů projektů – tzv. full cost. V průběhu akce by měla probíhat diskuze o důležitosti zavádění takovýchto metodik, výměna informací o požadavcích jednotlivých poskytovatelů a sdílení zkušeností prvních institucí se zaváděním metodik full cost.

Konference je určena především pro poskytovatele podpory v oblasti výzkumu a vývoje a zástupce institucí, které jsou příjemci podpory pro výzkumné projekty v ČR (zejména rektoři, kvestoři, vedoucí zástupci veřejných výzkumných institucí, hlavní ekonomové).

Bližší informace, včetně pozvánky a registrace na uvedenou konferenci, naleznete pod uvedeným odkazem: Budoucnost „full cost modelu“ ve výzkumu v ČR

20.3.2009 2:03:45 - aktualizováno 1.4.2009 4:04:16 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load