Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Informace k plánovaným seminářům pro příjemce OP VaVpI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace připravuje pro příjemce řadu odborných seminářů.

Na druhé pololetí r. 2012 jsou plánovány semináře pro příjemce OP VaVpI na následující témata:

  • veřejná podpora a duševní vlastnictví - červenec
  • monitorovací indikátory a evaluace - září
  • efektivní transfer technologií - říjen

Podle aktuální potřeby budou i nadále probíhat semináře pro příjemce, kteří nově obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pozvánky na semináře s podrobnými informacemi budou příjemcům zasílány v dostatečném časovém předstihu.

17.5.2012 4:05:43 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load