Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Seminář pro příjemce Výzvy č. 6. 3 v rámci PO 3, OP VaVpI

V úterý 23. října 2012 se v Praze uskutečnil seminář pro příjemce Výzvy č. 6. 3 v rámci PO 3, OP VaVpI.

Seminář se konal na adrese Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín (budova CORSO II A, 4. patro, konferenční sál).

Seznam řešených témat:

  • Monitorování projektu
  • Žádosti o platbu
  • Nejčastější chyby v MZ a ŽOZL
  • Vyhodnocení fáze Proof of concept, role advisora
  • Monitorovací indikátory
  • Povinná publicita
  • Výběr dodavatelů


Zde je k dipozici prezentace a dotazy, které byly zodpovězeny na semináři:

ikona souboru121023_Seminář pro příjemce.pdf

ikona souboruDotazy ze semináře pro příjemce Výzvy č.6.3.pdf

6.11.2012 12:11:59 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load