Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Projekty postupující do mezinárodního hodnocení - Výzva číslo 1.1 a 2.2, OP VaVpI

V tomto článku naleznete seznam projektů postupujících do mezinárodního hodnocení - Výzva číslo 1.1 - Evropská centra excelence a Výzva číslo 2.2 - Regionální VaV centra v rámci prioritních os 1 a 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Seznam projektů postupujících do mezinárodního hodnocení - Výzva číslo 1.1 a 2.2, OP VaVpI (řazeno abecedně):

Název projektu Název žadatele
Výzva číslo 1.1 - Prioritní osa 1
Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Biotechnologický institut aplikované ekologie (BIOEKO) Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
CEITEC - středoevropský technologický institut Masarykova univerzita
Centrum excelence IT4Innovations VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Centrum excelence Telč Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Centrum pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a Evropskou jižní observatoří (ESO) Astronomický ústav AV ČR,v.v.i
CzechGlobe - Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu Ústav systémové biologie a ekologie
AV ČR, v.v.i.
ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
INCENTECOL - Ekologické inovace a aplikace Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
NTIS - Nové technologie pro informační společnost Západočeská univerzita v Plzni
Výzva číslo 2.2 - Prioritní osa 2
AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie Vysoké učení technické v Brně
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova v Praze
Centrum agroenvironmentálního výzkumu Zemědělský výzkum,spol. s r.o.
Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum bioaktivních látek Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum nových technologií a materiálů Západočeská univerzita v Plzni
Centrum polymerních systémů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec VÚTS, a.s.
Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech) MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) Vysoké učení technické v Brně
Centrum výzkumu neželezných kovů "CEVYNEK" VÚK Panenské Břežany a.s.
Centrum výzkumu podzemního ukládání energetických zdrojů a odpadů (CEVPU) Masarykova univerzita
Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT (CERIT) Masarykova univerzita
CENTRUM ZAHRADNICKÉHO VÝZKUMU Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
DEVelopment of InfraStructure for Smart Engineering Materials Research /DEVISER/ Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Dopravní VaV centrum Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
ExAM Experimental Animal Models Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Institut environmentálních technologií VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Membránové inovační centrum MemBrain s.r.o.
Národní ústav duševního zdraví České Republiky PSYCHIATRICKÉ CENTRUM PRAHA
Ovocnářský výzkumný institut VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility České vysoké učení technické v Praze
Progresivní stavební materiály a technologie VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Univerzita Palackého v Olomouci
Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Západočeská univerzita v Plzni
Regionální technologický institut - RTI Západočeská univerzita v Plzni
Regionální VAV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Masarykova univerzita
UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) České vysoké učení technické v Praze
Vědecké centrum pro aplikovaný biomedicínský výzkum v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze
Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC) COMTES FHT a.s.
4.3.2010 12:03:50 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load