Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy č. 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV, PO 3 OP VaVpI

V tomto článku naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy číslo 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV, prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace včetně seznamu podaných projektů.

Dne 29. 4. 2010 ve 12:00 byl ukončen příjem projektových žádostí do výzvy vyhlášené v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkem bylo do Výzvy číslo 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV na Řídicí orgán doručeno 5 projektových žádostí .

Vyhlášená alokace pro tuto výzvu činí 800 mil. Kč, přičemž celková požadovaná dotace všech projektových žádostí činí v součtu více než 1 mld. Kč.

Seznam projektů podaných v rámci PO 3 (v abecedním pořadí)

Název projektu Žadatel
CERIT Scientific Cloud Masarykova univerzita
Inovace informačních technologií pro zajištění efektivních pracovních podmínek pro  vědu a výzkum veterinárních a farmaceutických pracovišť Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Integrace vědecko-výzkumného IT potenciálu UP Univerzita Palackého v Olomouci
Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR) CESNET - ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB
VAVINET Informační infrastruktura center výzkumu a vývoje Vysoké učení technické v Brně
5.5.2010 11:05:57 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load