Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Prováděcí dokument k OP VaVpI, verze 1.0

V této sekci naleznete aktuální Prováděcí dokument k Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace, verze 1.0, který byl úspěšně projednán a schválen na 2. zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI, dne 25. 11. 2008.

Předkládaný prováděcí dokument k Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI) bezprostředně navazuje na vypracovaný Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, schválený Evropskou komisí (EK) v září 2008.

Prováděcí dokument OP VaVpI byl vypracován v souladu s metodickým podkladem Ministerstva pro místní rozvoj pro zpracování prioritních os operačních programů pro období 2007-2013 do úrovně oblastí podpory. Svým obsahem podrobně rozpracovává informace o realizaci (implementaci) OP VaVpI. Prováděcí dokument je tvořen úvodní částí, která stručně charakterizuje účel dokumentu a definuje použité pojmy. Hlavní část dokumentu popisuje strategii OP VaVpI, včetně globálního strategického cíle a specifických cílů, rozpracovává jednotlivé prioritní osy do úrovně konkrétních oblastí podpory a specifikuje podmínky pro realizaci jednotlivých prioritních os obsažených v OP VaVpI. Informace obsažené v prováděcím dokumentu popisují parametry oblastí podpory operačního programu tak, aby bylo možné program efektivně řídit, implementovat, monitorovat a hodnotit dosahované výsledky.

 ikona souboruProváděcí dokument k OP VaVpI, verze 1.0.pdf (1,01 MB)

27.10.2008 10:10:33 - aktualizováno 2.6.2009 2:06:24 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load