Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Informace k případům, kdy příjemce odmítne doplatek finančních prostředků ze strany Řídicího orgánu OP VaVpI z důvodu zanedbatelné částky

V případě, že na základě nových skutečností či důkazů Řídicí orgán (dále jen „ŘO“) přehodnotí původní závěr o nezpůsobilosti výdajů či změní původní výši nezpůsobilých výdajů, uzná nárok příjemce na vyplacení pozastavené či dosud nevyplacené/snížené[1] části dotace a příjemce odmítne doplacení původně nárokovaných prostředků formou mimořádné žádosti o platbu založené ze strany ŘO z důvodu zanedbatelné částky, ŘO tyto prostředky na základě čestného prohlášení příjemce o ustoupení od nárokování této částky příjemci nevyplatí.

V případě, že doplácená částka nepřevyšuje náklady spojené s doručením čestného prohlášení příjemce na ŘO (tj. jedná se o velmi malou částku v řádu korun či desetikorun, kdy odeslání podepsaného čestného prohlášení na ŘO by bylo nehospodárné), ŘO akceptuje čestné prohlášení příjemce zaslané e-mailem s tím, že čestné prohlášení v listinné podobě bude příjemcem doručeno nejpozději spolu s další Monitorovací zprávou o zajištění udržitelnosti projektu.


[1] Snížení dotace ve smyslu Oznámení o snížení dotace.


20.6.2016 14:02:52 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load