Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Informace k veřejné podpoře

Řídicí orgán OP VaVpI přistoupil k vydání Informace k veřejné podpoře, která si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice veřejné podpory a souvisejících rizicích, která mohou nastat při realizaci projektů OP VaVpI. Tento informační materiál představí Analytický formulář, tj. zásadní materiál Evropské komise k veřejné podpoře v oblasti VaV, seznámí příjemce se systémem prováděných kontrol dodržování pravidel veřejné podpory a navede příjemce na judikaturu, relevantní literaturu a užitečné odkazy. Informace k veřejné podpoře pro příjemce je doporučující a není právně závazná. Následovat budou v lednu 2015 semináře pro příjemce, a to v Praze a v Brně.

23.12.2014 10:48:29 | přečteno 0x | david.palivec
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load