Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Informace k vyplňování Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu

Vzhledem k častým dotazům příjemců dotace z OP VaVpI ohledně vyplňování Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu (dále jen „MZU“), zveřejňuje Řídicí orgán OP VaVpI dokument Informace k vyplňování Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.  

Cílem tohoto dokumentu je těmto dotazům předejít a tím příjemcům usnadnit vyplňování MZU. Řídicí orgán OP VaVpI si je vědom širokého spektra příjemců, rozdílných typů projektů i specifických charakteristik jednotlivých projektů a odvětví, proto je daný dokument pouze návodného charakteru. Specifické dotazy a problémy při vyplňování MZU je nutné řešit s Řídicím orgánem OP VaVpI individuálně. Obecné informace k MZU jsou uvedeny v Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 6.0, kap. 5.4.6 a příloze č. 45 Příručky pro příjemce OP VaVpI Souhrnné informace pro období udržitelnosti.

ikona souboruInformace k MZU

26.4.2016 15:43:48 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load