Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Informace pro příjemce Výzvy 3.4

V návaznosti na seminář pro příjemce Výzvy 3.4 doplňujeme následující informaci k metodice závěrečného vyhodnocení akce.

Příjemce dokládá do 31. 1. 2017 dle Metodiky k závěrečnému vyhodnocení akcí (projektů) programu č. 133 410 s názvem „Dofinancování způsobilých výdajů projektů ve výzvě 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem vyhlášené v rámci Prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)“  vyplněný Přehled financování akce k ZVA. Řídicí orgán OP VaVpI (dále jen „ŘO OP VaVpI“) zde upozorňuje, že je nutné u každého dokladu předložit smlouvu, fakturu a výpis z účtu, přičemž za způsobilé výdaje toto za příjemce doloží pracovníci ŘO OP VaVpI. Ovšem příjemce je povinen doložit stejné doklady i k nezpůsobilým výdajům projektu, a to z  důvodu kontroly nutnosti splnění závazku minimální hranice nezpůsobilých výdajů, která je podmíněna a uvedena jako závazná v rámci Rozhodnutí EDS. Požadované doklady postačují doložit v prostých kopiích. V případě, že by příjemce tyto doklady nedoložil či minimální závaznou hranici nesplnil, jednalo by se o podezření na porušení rozpočtové kázně. U výdajů, které není příjemce schopen doložit (např. mzdové náklady z přípravné fáze projektu), je adekvátním dokladem čestné prohlášení spolu s vysvětlením výpočtu (např. smlouva pracovníka a prohlášení jakým podílem projekt připravoval).

2.11.2016 10:36:51 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load