Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 10 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 17. 3. 2016 je účinný Metodický pokyn č. 10 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0.

 

Tímto metodickým pokynem se aktualizuje kapitola 5 Realizace projektu Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 6.0. Znění písmena C) kapitoly 5.2.5 (Postup pro žadatele/příjemce) uvedené v Metodickém pokynu č. 7 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0. se nahrazuje aktualizovaným zněním uvedeným v tomto metodickém pokynu. Nově je příjemcem aktualizovaný výpočet finanční mezery vygenerovaný z Elektronického systému operačního programu dokládán za rok n ihned po uzavření účetnictví za rok n, nejpozději však do 31. 7. roku n+1. V rámci kapitoly 5.3.2 (Změny v projektu v období udržitelnosti) byly upřesněny postupy pro předkládání a schvalování méně závažných podstatných změn.

ikona souboruMetodický pokyn č. 10 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 6. 0

16.3.2016 15:58:56 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load