Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 13 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 1. 7. 2020 ruší Metodický pokyn č. 11 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0. Původní znění kapitoly 5.2.8 (Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VaVpI) se nahrazuje novým zněním, uvedeným v tomto metodickém pokynu.


Jedná se pouze o formální úpravu Metodiky vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VaVpI (dále jen „Metodika“) a doplnění informací, které jsou již příjemcům podpory známy z předchozích let vykazování, samotný princip vykazování se nikterak nemění. Aktualizace Metodiky proběhla na základě zkušeností ŘO OP VaVpI při ověřování dat za roky 2016-2018 (např. dochází ke zjednodušení při výpočtu kapacity dle času využití zdrojů – nemusí se vypočítávat vážený průměr, stačí použít podíl nákladů na hospodářskou činnost na celkových nákladech, byla upravena formulace týkající se podmínky schválení jiné metody Řídicím orgánem OP VaVpI, byl doplněna úprava vykazování hospodářských činností dle bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora pro vzdělávací infrastrukturu, pro níž se uplatní identické postupy jako pro hospodářské činnosti dle bodu 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.)

Dále se spolu s tímto metodickým pokynem, resp. kapitolou 5.2.8 aktualizuje příloha č. 50 – Přehled hospodářského využití podpořených kapacit. Přílohy č. 26, 48 a 49 zůstávají nadále účinné.“

Metodický pokyn naleznete ikona souboru ZDE a  Přílohu č. 50 - Přehled hospodářského využití podpořených kapacit, verze 2.1 naleznete ikona souboruZDE.

30.6.2020 13:49:54 - aktualizováno 13.7.2020 12:31:01 | přečteno 0x | petr.janousek
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load