Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 27. 10. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 6.0, Příloha č. 43 PPŽ a PPP - Žádost o schválení dlouhodobého pronájmu infrastruktury pořízené z OP VaVpI a Příloha č. 46 PPŽ a PPP - Přehled pronájmů.

Tímto metodickým pokynem se aktualizuje kapitola 5.2 Příjmy projektu Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 6.0.

Úprava spočívá v doplnění nové podkapitoly 5.2.6 Pronájmy v projektech OP VaVpI. V této podkapitole jsou definovány podmínky, za kterých může příjemce v případě, že disponuje volnou kapacitou infrastruktury vybudované (pořízené) z dotace OP VaVpI, tuto volnou kapacitu v rámci hospodářské činnosti (např. výzkumné a vývojové služby, pronájem apod.) doplňkově nabídnout ostatním subjektům pro zvýšení efektivity veřejných prostředků vynaložených na pořízení a zprovoznění infrastruktury v souladu s pravidlem 3E.

ikona souboruMetodický pokyn č. 2 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 6.0

ikona souboruPříloha č. 43 - Žádost o schválení dlouhodobého pronájmu infrastruktury pořízené z OP VaVpI

ikona souboruPříloha č. 46 - Přehled pronájmů

27.10.2015 13:49:12 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load