Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 21 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 9. 12. 2013 aktualizují kapitoly 5.1.7 Financování ex-ante, 5.1.8 Financování ex-post, 5.4.4 Průběžné monitorovací zprávy a kapitola 5.4.5 Závěrečná monitorovací zpráva Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 5.0.

9.12.2013 14:23:38 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load