Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 23 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 22.5.2014 aktualizují kapitoly 5.1.1.2 Vykazování způsobilých výdajů za jednotlivá monitorovací období, 5.1.4 Náležitosti účetních dokladů, 5.1.7.1 Financování ex-ante v intervalech 3 měsíce – varianta A, 5.1.7.2 Financování ex-ante v intervalech 6 měsíců – varianta B, 5.1.8 Financování ex-post a kapitola 5.6.1 Nakládání s úsporami vzniklými v rámci projektu Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 5.0. V rámci aktualizace kapitoly 5.1.4 došlo z důvodu přehlednosti k přejmenování kapitoly na Účetní doklady a k rozdělení kapitoly do následujících podkapitol: 5.1.4.1 Náležitosti účetních dokladů a 5.1.4.2 Zálohové faktury.

23.5.2014 10:31:47 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load