Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 29 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Od 11. 9. 2014 je účinný Metodický pokyn č. 29 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0.

POZOR: Z důvodu textové chyby ve vydaném metodickém pokynu č. 29 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0 ŘO OP VaVpI vydává aktualizovaný metodický pokyn.

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 11. 9. 2014 aktualizují postupy uvedené v Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 5.0 v kapitolách:

· 2.2 Definice pojmů v rámci OP VaVpI

· 3 Přehled povinností příjemce“

· 5.1.1.1 Vznik a úhrada způsobilého výdaje – obecné podmínky

· 5.1.1.3 Možnost finančního postihu za neplnění povinností příjemce

· 5.1.3  Vedení účetnictví

· 5.1.4.2 Zálohové faktury

· 5.1.6 Základní pokyny ke zpracování žádosti o platbu

· 5.1.8 Financování ex-post

· 5.1.9 Daň z přidané hodnoty

· 5.1.10 Způsob rozpočítání způsobilé a nezpůsobilé části osobních výdajů

· 5.3 Změny projektu

· 5.4.4 Průběžné monitorovací zprávy

· 5.15 Nesrovnalosti

Text tohoto metodického pokynu upravuje specifika výzvy 3.4 (Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem).

ikona souboruMetodický pokyn č. 29 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0
11.9.2014 12:30:27 - aktualizováno 11.9.2014 14:54:01 | přečteno 0x | david.palivec
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load