Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 3 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 24. 11. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 3 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0.

Tímto metodickým pokynem se aktualizuje kapitola 5 Realizace projektu Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 6.0. Úprava spočívá v doplnění o novou podkapitolu 5.18 Fázování projektů. V souvislosti s uzavíráním programového období 2007–2013 je ve výjimečných případech umožněno tzv. „fázování“ projektů, které nelze dokončit v rámci tohoto programového období, a které spočívá v rozdělení projektů do dvou samostatných celků (tzv. fází), kdy první fáze je spolufinancovaná z programového období 2007–2013 a druhá fáze bude následně realizovaná a financovaná v rámci období 2014–2020. Text kapitoly vychází primárně z Metodického doporučení k uzavírání programového období 2007-2013, verze 1, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v červenci 2015.

ikona souboruMetodický pokyn č. 3 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 6. 0

24.11.2015 14:39:20 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load