Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 30 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

Od 31. 10. 2014 je platný Metodický pokyn č. 30 k Příručce pro příjemce OP VaVpI.  

Tímto metodickým pokynem se:

• S účinností od 1. 11. 2014 ruší povinnost vést zvláštní účet projektu pro příjemce s režimem financování ex-post, tzn. pro příjemce výzvy 3.4 - Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem. Důvodem je, že v rámci ex-post režimu financování není nutné pro zajištění transparentnosti plateb prováděných v souvislosti s projektem použití zvláštního účtu projektu.

• S účinností od 1. 1. 2015 zakazuje příjemcům používání bezúročných bankovních účtů. Tento zákaz se týká projektů, které jsou po 1. 1. 2015 v realizaci. Důvodem tohoto opatření je zjištění uvedené ve zprávě z Auditu systému OP VaVpI 2013, kdy v souvislosti s neúročením vkladů na projektových účtech hrozí riziko nenaplnění ustanovení § 4 odst. 1) písm. d) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zákaz používání bezúročných bankovních účtů je nápravným opatřením ze strany Řídicího orgánu OP VaVpI zajišťujícím takové podmínky, aby byly výdaje vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti a efektivnosti. Veřejné prostředky by měly být vždy použity tak, aby bylo dosaženo nejlepších možných výstupů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na zajištění těchto výstupů. To by mělo vést k optimalizaci zdrojů projektu, tj. jsou zajištěny maximální výstupy z daných zdrojů.

ikona souboruMetodický pokyn č. 30 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

31.10.2014 14:06:31 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load