Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 34 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0; Příloha č. 33 PPŽ a PPP

Od 19. 12. 2014 je účinný Metodický pokyn č. 34 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0, a Příloha č. 33 příruček pro žadatele a příjemce - Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení nevyužité dotace v režimu finančního vypořádání.

Předmětem metodického pokynu č. 34 je finanční vypořádání dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., která stanovuje zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státním finančními aktivy nebo Národním fondem. Nová úprava rozšiřuje kapitolu 5.12 Ukončení realizace projektu a navazující postupy. Metodický pokyn v rámci finančního vypořádání popisuje postupy vrácení nevyužitých finančních prostředků dotace příjemcem zpět ŘO a předložení formulářů finančního vypořádání ve stanovené formě a termínech. Nad rámec finančního vypořádání byl upraven postup navrácení úroků generovaných z dotace. V návaznosti na rozšíření postupů finančního vypořádání byla aktualizována příloha č. 33, prostřednictvím které příjemce informuje ŘO o provedení platebního příkazu obsahujícího nevyužité prostředky dotace.

ikona souboruMetodický pokyn č. 34 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

ikona souboruPříloha č. 33 - Vzor avíza - nevyužitá dotace


19.12.2014 14:16:21 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load