Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 37 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 5.0

Od 1. 6. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 37 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 5.0.

Tímto metodickým pokynem se s účinností od 1. 6. 2015 ruší metodický pokyn č. 32, kterým byla aktualizována kapitola 5.4.6 Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 5.0. Tato kapitola se nyní aktualizuje metodickým pokynem č. 37, a to následovně:

Lhůta pro předložení první Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro projekty v Prioritní ose 1 a 2, které ukončily realizaci projektu k 31. 12. 2013, se prodlužuje, a to následujícím způsobem:

1) příjemci budou k předložení první Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti vyzváni ŘO nejpozději 15 pracovních dní před termínem pro doložení této zprávy;

a zároveň

2) nejzazší termín pro předložení první Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti je 30. 9. 2015.

ikona souboruMetodický pokyn č. 37 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 5.0

29.5.2015 12:28:15 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load