Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 5 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 14. 12. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 5 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0.

Tímto metodickým pokynem se pro projekty, pro které platí povinnost předložit žádost o platbu či monitorovací zprávu do 31. 12. 2015, prodlužuje lhůta pro jejich předložení do 8. 1. 2016. Zároveň se tímto metodickým pokynem mění adresa pro osobní předání Žádosti o platbu uvedená v kapitole 5.1.6 Základní pokyny ke zpracování žádostí o platbu Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 6.0.

ikona souboruMetodický pokyn č. 5 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 6. 0

14.12.2015 13:57:30 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load