Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 6 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 14. 12. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 6 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0 společně s Přílohou č. 34 Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení úroků generovaných z dotace.

Metodický pokyn a příloha jsou vydávány za účelem splnění nápravného opatření vyplývajících z kontroly PCO provedené na ŘO OP VaVpI. MP č. 6 aktualizuje Příručku pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013. Konkrétně kapitolu 5.12.3 Vrácení úroků generovaných z dotace (ex-ante financování), kde dochází ke změně účtu určeného pro příjem úroků z dotace, a to z příjmového účtu MŠMT na depozitní účet MŠMT. Dále se aktualizuje kapitola 5.15 Odstoupení od realizace projektu, do které se doplňuje část týkající se navracení prostředků nevyužitých příjemcem, tzv. vratek bez nesrovnalosti. V souladu s tím byla upravena i Příloha č. 34 Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI – Vzor e-mailového avíza příjemce o vrácení úroků generovaných z dotace.

ikona souboruMetodický pokyn č. 6 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 6. 0

ikona souboruPříloha č. 34 - Vzor avíza úroky

14.12.2015 13:59:43 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load