Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 7 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 17. 12. 2015 je účinný Metodický pokyn č. 7 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0.

Tímto metodickým pokynem se aktualizuje kapitola 5 Realizace projektu Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 6.0, a to následovně:

· v kapitole 5.2.5 Postup pro žadatele/příjemce, písmeno C) Po ukončení realizace projektu, byla upravena povinnost příjemce při dokládání aktualizovaného výpočtu finanční mezery. Dříve byl výpočet příjemcem dokládán s Monitorovací zprávou o zajištění udržitelnosti, ale nově je výpočet dokládán za rok n do 31. 3. roku n+1;

· byla doplněna nová podkapitola 5.2.7 Sponzoring, která ukládá příjemci povinnost na vyžádání Řídicího orgánu doložit přínos sponzorského příspěvku pro daný subjekt, kdy výše sponzorského příspěvku musí být vždy vyšší, než je tržní hodnota aktivit, jejichž potenciál může sponzor na základě svého příspěvku využít;

· v kapitole 5.5.2 Vykazování monitorovacích indikátorů byla doplněna nová povinnost příjemce při dokládání závazných hodnot monitorovacích indikátorů k 31. 12. 2015. Dříve byly hodnoty MI dokládány se Závěrečnou monitorovací zprávou nebo Monitorovací nebo zprávou o zajištění udržitelnosti, ale nově musí být doloženy do 31. 3. 2016.

ikona souboruMetodický pokyn č. 7 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 6. 0
17.12.2015 11:06:34 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load