Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 8 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 4. 5. 2016 je účinný Metodický pokyn č. 8 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0.

 

Tímto metodickým pokynem se aktualizuje kapitola 5 (Realizace projektu) Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 6.0. Znění kapitoly 5.2.6 (Pronájmy v projektech OP VaVpI) uvedené v Metodickém pokynu č. 2 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0, se nahrazuje aktualizovaným zněním uvedeným v tomto metodickém pokynu. V rámci kapitoly 5.2.6 byla do bodu týkajícího se podmínky souladu pronájmu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace doplněna poznámka pod čarou č. 9 pro jednorázové (ad hoc) krátkodobé pronájmy. Dále se doplňuje nová podkapitola 5.2.6.1 Nedodržení podmínky předchozího souhlasu ŘO s dlouhodobým pronájmem.

ikona souboruMetodický pokyn č. 8 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 6. 0

5.5.2016 14:10:44 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load