Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0

Od 1. 1. 2017 bude účinný Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0.

Tímto metodickým pokynem do Příručky pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 6.0 doplňuje nová kapitola 5.2.8 (Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VaVpI). Dále se spolu s tímto metodickým pokynem, resp. kapitolou 5.2.8 aktualizuje příloha č. 26 a vydávají se nové přílohy č. 48, 49 a 50.

Cílem Metodiky vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VaVpI je stanovení základních pravidel vykazování kapacity pro účely prokázání čistě vedlejšího charakteru hospodářských činností výzkumných organizací/výzkumných infrastruktur podpořených z prostředků OP VaVpI ve smyslu bodu 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

ikona souboruMetodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 6.0

ikona souboruPříloha č. 26 - Přístrojový deník - doporučený vzor

ikona souboruPříloha č. 48 - Deník plochy

ikona souboruPříloha č. 49 - Pracovní výkaz

ikona souboruPříloha č. 50 - Přehled hospodářského využití podpořených kapacit 
1.12.2016 15:26:40 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load