Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Metodický výklad k vyplnění formuláře finančního vypořádání

Metodický výklad k tomu, co by mělo být správně zahrnuto do sloupce použito při předkládání formuláře finančního vypořádání dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem státními finančními aktivy nebo Národním fondem. 

Použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen (sl. 3): uvádí se výše prostředků využitých příjemcem, tedy výše prostředků použitých z dotace bez ohledu na jejich způsobilost či nezpůsobilost. Nezahrnují se prostředky, na které bylo vydáno Oznámení o nevyplacení části dotace. Do sloupce se nezapočítávají vlastní prostředky příjemce. (Nezpůsobilé výdaje na jejichž úhradu byla dotace použita a nebylo na ně vydáno Oznámení o nevyplacení dotace se do sloupce použito zahrnou, neboť vrácení prostředků bude řešeno provedením odvodu za porušení rozpočtové kázně prostřednictvím OFS). 

17.12.2015 13:54:41 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load