Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (1. 12. 2016)

Od 1. 12. 2016 je účinná Příloha č. 45 Souhrnné informace pro období udržitelnosti, verze 1.2.

 

Mezi hlavní změny v příloze patří především:

• Do kapitoly 4.1 doplněna možnost prodloužení lhůty pro předložení Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu až o 5 pracovních dnů v případě, že povinnost předložit MZU vychází na termín 31. 12. (v poznámce pod čarou č. 23).

• V kapitole 3.1 upřesněny Povinnosti příjemce – odstavce týkající se Rámce 2006 a 2014 a nehospodářských činností.

ikona souboruPříloha č. 45 - Souhrnné informace pro období udržitelnosti

1.12.2016 15:32:38 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load