Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (1. 9. 2015)

Od 1. 9. 2015 je účinná Příloha č. 14a) Výklad Pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2, verze 4.5, a Příloha č. 14b) Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 3, verze 3.4.

Aktualizované přílohy byly doplněny o výklad, že doporučení či maximální procentuální výše z celkových způsobilých výdajů stanovených v Pravidlech způsobilých výdajů pro danou výzvu jsou vztaženy k předpokládaným celkovým způsobilým výdajům ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příloha č. 14b) byla dále v druhé kapitole doplněna o výklad ke způsobilosti výdajů za autotaxi.

ikona souboruPříloha č. 14a - Výklad Pravidel způsobilosti výdajů, PO 1 a 2

ikona souboruPříloha č. 14b - Výklad Pravidel způsobilosti výdajů - PO3

1.9.2015 15:11:30 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load