Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (10. 5. 2017)

Pro projekty v rámci výzev 6.3 a 7.3 byl vzhledem ke specifickému charakteru projektů upraven formulář pro sledování personálního zajištění projektu v udržitelnosti. Od 10. 5. 2017 jsou účinné aktualizované přílohy Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpI:

· příloha č. 17i) – Personální zajištění projektu v rámci PO 3, verze 2.5, a

· příloha č. 40 – Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 3 (výzvy 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 6.3, 7.3 a 9.3), verze 1.6.

Příloha č. 17i) byla doplněna o zvláštní formulář pro projekty v rámci výzev 6.3 a 7.3, kde bude příjemce vzhledem ke specifickému charakteru projektů výzev 6.3 a 7.3 namísto přepočtených FTE vyplňovat pouze výši úvazků v jednotlivých obdobích. Byly vytvořeny také pokyny k vyplnění tohoto specifického formuláře včetně vzorového příkladu. Obecné pokyny k vyplnění byly aktualizovány na období udržitelnosti. Změna u sledování personálního zajištění projektů výzev 6.3 a 7.3 se promítla i do úpravy v příloze č. 40, kde byla v části Dokumentace týkající se zachování účelu projektu upravena otázka č. 4 u výzev 6.3 a 7.3.

ikona souboruPříloha č. 17i - Personální zajištění projektu v rámci PO3

ikona souboruPříloha č. 40 - Seznam příloh MZU - PO 3

9.5.2017 14:03:29 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load