Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (13. 1. 2015)

Od 13. 1. 2015 jsou účinné nové verze Přílohy č. 14a) Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2; Přílohy č. 14b) Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osa 3; Přílohy č. 14c) Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osa 4.

Úpravy spočívají ve zpřesnění způsobilosti osobních výdajů na zaměstnance. Nově bude jak v případě přesahu součtu pracovních úvazků u všech zaměstnavatelů, který nebude povolen ŘO OP VaVpI, tak v případě přesahu úvazku v rámci všech projektů OP VaVpI, nezpůsobilý pouze přesah úvazků nad příslušnou povolenou výši úvazků. Úvazky budou sečteny u všech zaměstnavatelů s tím, že úvazek financovaný z OP VaVpI, bude počítán jako poslední a v případě, že jeho část přesáhne uvedenou výši, bude tento přesah nezpůsobilý. V případě přílohy 14c) byla dále odstraněna možnost přesahu úvazků u objektivně prokazatelných klíčových pracovních pozic výzkumných a vědeckých pracovníků do výše 1,5 úvazku, protože tyto pozice nejsou pro PO 4 relevantní. Ve stejné příloze byla také upravena způsobilost výdajů na pořízení fotovoltaických článků pro Výzvu 3.4.

ikona souboruPříloha č. 14a - Výklad Pravidel způsobilosti výdajů, PO 1 a 2
ikona souboruPříloha č. 14b - Výklad Pravidel způsobilosti výdajů - PO3
ikona souboruPříloha č. 14c - Výklad Pravidel způsobilosti výdajů - PO 4
13.1.2015 15:32:00 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load