Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (13. 5. 2015)

Od 14. 5. 2015 bude účinná nová verze Přílohy č. 28 – Zajištění 15% Spolufinancování v projektech realizovaných v rámci PO 4.

Od 14. 5. 2015 bude účinná verze č. 2.0 Přílohy č. 28 umožňující 15 % kofinancování projektů realizovaných v rámci PO 4 z národních veřejných zdrojů. Do přílohy byl doplněn postup upravující případy změn poměru částek investičních a neinvestičních finančních prostředků žádosti o snížení příspěvku z předchozích let a běžného roku. Úpravy se týkají především části K) Vypořádání příspěvku ve vazbě na Oznámení o nevyplacení části dotace, případně na Oznámení o pozastavení plateb a nově byla doplněna nová příloha – Žádost o změnu příspěvku z předchozích let a běžného roku.

ikona souboruPříloha č. 28 - Zajištění 15% spolufinancování v projektech realizovaných v rámci PO 4

13.5.2015 15:21:25 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load