Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (17. 10. 2014)

Od 17. 10. 2014 jsou účinné nové verze Přílohy č. 23a) Technický popis pro PO 1 - rozšířená verze a Přílohy č. 23 b) Technický popis pro PO 2 - rozšířená verze.

V obou přílohách jsou úpravy především formálního charakteru. Spočívají v upřesnění odkazů na tabulku v části 4.1, kde došlo ke změně barevného označení jednotlivých sloupců. Dále byl odstraněn odstavec odkazující na část IX., která byla zrušena. Poslední změnou je doplnění odstavce týkajícího se vykazování monitorovacích indikátorů (č. 110300 a č. 071700) vztahujících se k počtu vytvořených pracovních míst v době udržitelnosti projektu o variantu pro projekty, kterým bylo schváleno prodloužení realizace. Smyslem doplňující věty je, aby příjemce nebyl zbytečně zavazován udržovat po dobu udržitelnosti hodnoty MI vyšší, než byly původně stanovené.

ikona souboruPříloha č. 23a - Technický popis pro PO1 - rozšířená verze

ikona souboruPříloha č. 23b - Technický popis pro PO2 - rozšířená verze

16.10.2014 15:31:52 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load