Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (17. 12. 2015)

Od 17. 12. 2015 jsou účinné následující přílohy:

Příloha č. 17j - Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu, Příloha č. 17t - Závěrečné hodnocení věcného pokroku projektu podpořeného v rámci PO 3 - výzva 9.3, Příloha č. 17u - Závěrečné hodnocení věcného pokroku projektu podpořeného v rámci PO 2 - výzva 3.2, Příloha č. 36 - Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 1, 2, Příloha č. 37 - Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 4, Příloha č. 40 - Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 3 (výzvy 1.3, 2.3, 3.3, 4.3).

Níže uvedené přílohy Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI 2007 – 2013 byly aktualizovány, a to následovně:

· Příloha č. 17j) byla aktualizována o specifika výzev 3.2 a 9.3.

· Přílohy č. 17t) a 17u) jsou novými přílohami a rovněž reflektují specifika výzev 3.2 a 9.3.

· Přílohy č. 36, 37 a 40 byly doplněny o povinnost dokládat pojištění majetku pořízeného z dotace a přehled pronájmů. Dále v nich byla upravena povinnost předkládání aktualizace výpočtu finanční mezery. V příloze č. 36 byla navíc zohledněna specifika pro výzvu 3.2. V příloze č. 40 byla navíc doplněna o povinnost dokládat přehled personálního zajištění projektu a také byla doplněna specifika pro výzvu 4.3.

ikona souboruPříloha č. 17j - Seznam příloh ZMZ a ZZoP

ikona souboruPříloha č. 17t - Věcný pokrok PO 3 - Výzva 9.3

ikona souboruPříloha č. 17u - Věcný pokrok PO 2 - Výzva 3.2

ikona souboruPříloha č. 36 - Seznam příloh MZU PO1,2

ikona souboruPříloha č. 37 - Seznam příloh MZU PO4 

ikona souboruPříloha č. 40 - Seznam příloh MZU Výzva 1.3, 2.3, 3.3

17.12.2015 11:14:07 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load