Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (17. 7. 2015)

Od 17. 7. 2015 je účinná Příloha č. 28) Zajištění 15 % spolufinancování v PO 4, verze 3.0, a Příloha č. 17e) Aktualizovaný rozpočet pro PO 3, verze 3.6.

Aktualizovaná Příloha č. 28 upřesňuje termín a podmínky navrácení příspěvku na vzdělávací činnost příjemci při ukončení realizace. Dále bylo aktualizováno vypořádání příspěvku ve vazbě na Oznámení o nevyplacení části dotace, případně na Oznámení o pozastavení plateb, kde byly upraveny podmínky, za kterých příjemce nemůže nárokovat 15% část spolufinancování.

ikona souboruPříloha č. 28) Zajištění 15 % spolufinancování v PO 4


Do přílohy č. 17e je doplněn vzor aktualizovaného rozpočtu typu skutečnost pro Výzvu 6.3 – na podporu pre-seed aktivit a Výzvu 7.3 – na podporu pre-seed aktivit. Jedná se o rozpočet platný k datu ukončení realizace projektu, tj. rozpočet projektu po zapracování všech ne/podstatných změn realizovaných do konce realizace projektu a ponížený o vydaná Oznámení o pozastavení plateb/snížení dotace/nevyplacení části dotace.

ikona souboruPříloha č. 17e - Aktualizovaný rozpočet pro PO3

16.7.2015 15:13:49 | přečteno 0x | veronika.czesana
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load