Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (22. 6. 2015)

Od 22. 6. 2015 jsou účinné nové verze Přílohy č.17j - Seznam příloh ZMZ a ZŽoP, Přílohy č. 23a - Technický popis pro PO1 - rozšířená verze, Přílohy č. 23b - Technický popis pro PO2 - rozšířená verze.

ikona souboruPříloha č. 17j) – Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu

V příloze byla doplněna povinnost doložit informaci o identifikaci osob, v nichž má příjemce/partner podíl, a výši tohoto podílu v souladu s §14, odst. 3, písm. e), bodu 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.


ikona souboruPříloha č. 23a) - Technický popis pro PO1 a ikona souboruPříloha č. 23b) - Technický popis pro PO2

Přílohy byly pod tabulkou “Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů“ v kapitole I. doplněny o text „Hodnoty indikátorů 10300 a 071700 musejí být udrženy z důvodu zajištění dlouhodobého fungování a rozvoje center.“ v návaznosti na proběhnuvší aktualizaci vzorů RoPD.

22.6.2015 14:10:47 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load