Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI (24. 2. 2015)

Od 24. 2. 2015 je účinná nová verze Přílohy č. 41a) Vzor čestného prohlášení - Vědecké a oborové knihovny.

Aktualizovaná příloha Příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI je vzorem čestného prohlášení, které příjemce předkládá společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, a slouží k doložení přijatelnosti příjemce či partnera. Úprava spočívá v doplnění poznámky pod čarou č. 3, která zpřesňuje relevantnost podmínky, že subjekt má ve svých základních vnitřních předpisech zakotvenou povinnost reinvestice zisku do činnosti, kam směřuje podpora z OP VaVpI.

ikona souboruPříloha_č._41a - Vzor čestného prohlášení_Vědecké a oborové knihovny

24.2.2015 15:39:06 | přečteno 0x | michaela.cejkova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load